College Opzicht

Opzicht
Soms kan het voorkomen dat een ambtsdrager door de manier van doen en spreken ingaat tegen zijn of haar roeping, zijn of haar taken nalaat of zelfs misbruik maakt van het ambt. In die ernstige gevallen kan de hulp van dit college gevraagd worden. Het college heeft in de eerste plaats een pastorale taak voor alle betrokkenen. Als de problemen hiermee niet opgelost kunnen worden, kan het overgaan op een vermaning, supervisie, een tijdelijke schorsing of in het ernstigste geval ontheffing uit het ambt.

 

Contact

Voorzitter CCO: ds. Y. de Groot
voorzitter-cco@classisgroningendrenthe.nl

Secretaris CCO: mw. ds. M. Bodewes
06 10 39 03 25
secretaris-cco@classisgroningendrenthe.nl

Scroll naar boven