Binnenkort in de classis

  • 1 augustus '24:

De Interkerkelijke Commissie (I.C.) van het Dovenpastoraat in de provincie Groningen zoekt een nieuwe Voorzitter   De IC Groningen is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deze commissie organiseert kerkdiensten voor doven en slechthorenden in gebarentaal, doet pastoraal bezoekwerk, organiseert bijvoorbeeld een Bijbelkring en andere bijeenkomsten,…


Vergaderschema Classis 2024

BM = Breed Moderamen
CV = Classicale Vergadering
Class. Coll. = Classicale Colleges
Class. Werkgr. = Classicale Werkgroepen 

DatumModeramenBMCVClass. Coll. & Class. Werkgr.Opmerkingen
9-1-24x
24-1-24xziekenpastoraat UMCG
6-2-24x
27-2-24x
5-3-24x
19-3-24xBezwaren en Geschillen
2-4-24x
16-4-24x
7-5-24x
28-5-24xFin Cie
4-6-24x
18-6-24xOpzicht
2-7-24x
16-7-24xVisitatie
6-8-24x
3-9-24x
17-9-24x
1-10-24x
8-10-24x
22-10-24xCCBB
5-11-24x
19-11-24xDiaconaat id regio
26-11-24x
3-12-24x
17-12-24x
7-1-25x
voorjaarsvakantie Noord 2024: 17 t/m 25 februari 2024
mei vakantie Noord 2024: 27 april t/m 5 mei 2024
zomervakantie Noord 2024: 20 juli t/m 1 september 2024
herfstvakantie Noord 2024: 26 t/m 3 november 2024

inleverdata consideraties 2024:
1-5-2024
15-10-2024

Scroll naar boven