Binnenkort in de classis

Donderdag 30 maart is er een bijeenkomst voor alle kerkelijk werkers in onze classis. Opnieuw spreken we over de notities die moeten helpen om de positie van kerkelijk werkers te verbeteren. Leo Blees zal vanuit de synode ons erover bijpraten en meenemen van jullie wat van belang is. Meer informatie volgt.


Op dinsdag 18 april is er een ontmoeting voor (aanstaande) emeriti die wel inzetbaar zouden kunnen of willen zijn in gemeenten in Groningen en Drenthe. Dat zijn niet alleen predikanten. Zegt het voort! Tijd: 10.30 tot 12.30 uur Locatie: wordt nog bekend gemaakt, in ieder geval rondom de stad Groningen Aanmelden: j.hommes@protestantsekerk.nl


Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, vindt de landelijke Open Kerkendag plaats. Het Zeeuws/Brabantse initiatief spreidt de vleugels uit en gaat landelijk. Inmiddels hebben al vele kerken zich aangesloten bij de landelijke Open Kerkendag. Nu hoopt Stichting Open Kerken dat de PKN-kerken binnen de classis Groningen-Drenthe eveneens aan willen sluiten op dit landelijke initiatief. Doel van…


Het landelijke Inspiratiefestival op Terschelling wordt voor de 4e keer georganiseerd en wel in het herfstweekend van 20, 21 en 22 oktober 2023. Het inspiratiefestival is hét moment om geestelijk uit te waaien en op zoek te gaan naar inspiratie om je geloof te willen verdiepen. Het mooie en inspirerende eiland Terschelling maakt de ervaring…


Vergaderschema Classis 2023

BM = Breed Moderamen
CV = Classicale Vergadering
Class. Coll. = Classicale Colleges
Class. Werkgr. = Classicale Werkgroepen 

DatumModeramenBMCVClass. Coll. & Class. Werkgr.Opmerkingen
2-1-24x
19-12-23xDiaconaat in de regio
5-12-23x
28-11-23x
14-11-23xDs. Ruurd vd Water/ CDF
31-10-23x
17-10-23xFinanciële Commissie
3-10-23x
19-9-23x
5-9-23x
15-8-23xVisitatie
1-8-23x
4-7-23x
27-6-23xOpzicht
6-6-23x
16-5-23xx
2-5-23x
18-4-23xCCBB
28-3-23xi.v.m. Stille week 3-7 april
21-3-23xBezwaren en geschillen
7-3-23x
21-2-23x
7-2-23x
24-1-23xziekenpastoraat UMCG
3-1-23x
voorjaarsvakantie Noord 2023: 25 februari t/m 5 maart 2023
mei vakantie Noord 2023: 29 april t/m 7 mei 2023
zomervakantie Noord 2023: 22 juli t/m 3 september 2023
herfstvakantie Noord 2023: 21 t/m 29 oktober 2023
Scroll naar boven