Verslag Ringvergadering Hoogeveen 20190403

Verslag van tweede bijeenkomst ring Hoogeveen.
 
Locatie: Protestantse Gemeente Alteveer-Kerkenveld, Alteveer 21, 7927 PA Alteveer.

De ring Hoogeveen, voorheen Classis Hoogeveen genoemd, is op 3 april 2019 voor de tweede keer bij elkaar. Het grote verschil tussen beide is dat alleen ambtsdragers Classis vergaderingen bezochten, en de bijeenkomsten van de ring Hoogeveen zijn bedoeld voor ambtsdragers en gemeenteleden. De ringbijeenkomsten zijn gemeentebreed! Het doel van de bijenkomsten is dat zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk gemeenten elkaar ontmoeten.

De agenda bevatte o.a. de volgende punten:
1. Welkom door Albert Smit, en opening door ds. Harry Hoogeveen.
2. Waarderende gemeenteopbouw in een 'snelkookpan'. Het geheel onder leiding van Els Deenen, met tussentijdse pauze.
3. Uitleg, voorbeelden en resultaten van waarderende gemeenteopbouw.
4. Korte uitleg over het onderwerp 'The God Story'.
5. Informatie van Herman Bleeker met betrekking tot de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer.
6. Sluiting Gerard Dekker.

Na welkom te zijn geheten door Albert Smit, opende ds. Harry Hoogeveen de bijeenkomst en ging voor in gebed. In groepsverband werd het schriftdeel Handelingen 9:1-9 behandeld en aansluitend gewaardeerd volgens de handmethode.

Onder leiding van Els Deenen werd, met als thema 'een waardevolle ontmoeting', de werkwijze van van het teruggaan naar de kern uitgelegd. Het gaat hierbij om het positief benaderen van een gesteld doel. Na het vertellen, weven en analyseren (zie bijlage 'terug naar de kern') is het duidelijk wat er in gemeenten leeft, welke talenten er aanwezig zijn en waar naar gestreeft wordt. Belangrijk is dat er gecommuniceerd moet worden. Ook al ben je het niet helemaal met elkaar eens, kun je elkaar toch respecteren, om zo het gestelde doel te bereiken. Gebruik en benadruk wat je kan en hebt.Bouw van daaruit verder op.

Na de pauze laat Els Deenen zien waar de methode van waarderende gemeenteopbouw wordt toegepast. Dit is in de Protestantse Gemeente in Burgum , en de Brugkerk in Lemelerveld. De werkwijze is daar in gang gezet en laat bijzonder positieve uitwerkingen en resultaten zien.

Het volgende onderwerp betreft de korte uitleg over 'The God Story' door Wim van der Garde. De kern van dit onderwerp is hoe de jeugd te bereiken en in aanraking te laten komen met God en Jezus. Muziek speelt hierbij een belangrijke rol. In de bijlage over 'The God Story' staan niet alleen inhoudelijke, maar ook praktische zaken.

Herman Bleeker is kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Elim. Hij meldde dat voor de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer, hij de contactpersoon m.b.t. beheerszaken is, voor alle bij de ring Hoogeveen behorende gemeenten. Hij is telefonisch te bereiken op 0524-51774 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Albert meldde dat Hans Lowijs en hijzelf aftredend zijn als afgevaardigde vanuit onze ring naar de classis Groningen-Drenthe. De aangesloten gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de ontstane vacatures. Albert heeft gevraagd hier over na te denken en mogelijke kandidaten bekend te maken bij Nico Brecht, scriba van de classis.

De avond werd afgesloten door Gerard Dekker. Na het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader' werd iederen uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de ring Hoogeveen.

De volgende bijeenkomst van de ring Hoogeveen is op 13 november 2019 op een nog nader te bepalen locatie.Leg dit a.u.b. nu al vast in uw agenda.

Hartelijke groet,
Stuurgroep ring Hoogeveen.