Diaconaal consulent
ondersteunt kerkelijk armoedebeleid in regio

Een consulent gaat in Oost Groningen de diaconieën van 35 kerken ondersteunen en zorgen voor onderlinge afstemming van het armoedebeleid. De werving gaat deze maand nog van start.
Doel is het voorkomen en bestrijden van armoede. Speerpunten zijn armoede die van generatie op generatie overgaat en aandacht voor kinderen. De consulent komt in dienst van de Classis Groningen – Drenthe van de Protestantse Kerk en ondersteunt diaconieën in Oldambt, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal en Veendam. De aanstelling van de consulent wordt betaald door de landelijke diaconale organisatie Kerk in Actie, kerken in de regio en landelijke en plaatselijke fondsen. De consulent gaat nauw samenwerken met een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.
Stuurgroep
De nieuwe man of vrouw wordt met ingang van oktober 2020 in een voltijdsbaan aangesteld voor vijf jaar. Het idee voor een consulent is één van de aanbevelingen van de Diaconale Stuurgroep Oost Groningen. Deze wil verder onder meer dat kerken nadenken over gratis activiteiten voor kinderen en maatjesprojecten voor arme gezinnen. Ook moet het taboe op armoede binnen de kerk worden doorbroken en moet er meer contact komen tussen kerken en mensen in armoede.

Informatie over de vacature »»

Functieomschrijving Diaconaal consulent »»

Plan van Aanpak voor een diaconale PKN in Oost Groningen »»