Kerk zijn in tijd van het Corona-virus

7 augustus 2020

VIERINGEN SEPTEMBER 2020

Vanaf 1 juni zijn een aantal gemeenten begonnen met vieren, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mochten zijn en met een systeem van opgeven en aanmelden kon dat in de handworden gehouden. De praktijk was dat er maar weinig mensen zich meldden en het maximale aantal vaak niet werd gehaald. Andere gemeenten zijn doorgegaan met online vieringen.
Vanaf 1 juli ontstond er meer ruimte en in de loop van de tijd werd het in grote kerken met goede ventilatie ook mogelijk om iets te zingen. Er zijn gemeenten die van deze ruimte gebruik hebben gemaakt, maar veel gemeenten hebben gewacht. In september zullen vrijwel alle gemeenten weer gaan vieren. Hoe dat precies in zijn werk gaat vind u op de website van uw gemeente en zal voor iedere gemeente misschien net een beetje anders zijn: aanmelden, omdat de ruimte te klein is voor alle gemeenteleden of verschillende vieringen; wordt er gezongen of niet; hoe gaat dat in de kerk zelf, met in- en uitgaan en naar je plaats gaan. Iedere gemeente organiseert het zodanig dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden en aan alle maatregelen kan worden voldaan. Ik merk dat kerkenraden en kosters hier bijzonder zorgvuldig mee omgaan en het veilig kunnen houden.
Dus: kijk op de website van je eigen gemeente en doe weer mee.

Jan Hommes, classispredikant


7 augustus 2020 Inventarisatie vieringen in Corona-tijd (Update)

De door de scriba gemaakte en telkens geupdate inventarisatie hoe en of er in de gemeenten binnen de classis op de zondagen gedurende de duur van gesloten kerken vieringen plaatsvinden, is verwijderd. Voor vragen over de vieringen in uw gemeente verwijzen wij naar de website van uw eigen gemeente. Indien uw eigen gemeente geen website heeft neem dan contact op met de scriba van uw gemeente. 


14 mei 2020

Versoepeling maatregelen met betrekking tot het Coronavirus. Brief van Classispredikant Jan Hommes
Lees de brief hier »»

Protocol van Protestantse Kerk in Nederland m.b.t. kerkdiensten en andere vieringen.
Download het protocol »»


7 mei 2020

Richtlijnen m.b.t. het Coronavirus - Verruiming van de mogelijkheden.
Lees de aangepaste richtlijnen »»


26 maart 2020

Veel gestelde vragen met de antwoorden van het moderamen van de classis m.b.t. het Coronavirus.
Download hier de vragen en antwoorden »»


25 maart 2020

Niewsbrief betreffende de nieuwe richtlijnen van de overheid m.b.t. het Coronavirus.
Download de brief»»


19 maart 2020

Nieuwsbrief van de Classispredikant naar aanleiding van het Coronavirus.
Download de brief »»


16 maart 2020

Brief van het moderamen van de Classis betreffende de overheidsmaatregen m.b.t. tot het Coronavirus.
Download de brief »»