Kerk zijn in tijd van het Corona-virus

25 februari 2021

Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen! (Nieuwsbrief van de Classis)

Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen!KIES DAN HET LEVENHet is Mozes die het volk voorhoudt om in de keuzes die je als mens hebt, ‘het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek’, in die spanningsvolle werkelijkheid waarin wij onze weg gaan het leven te kiezen. Het is de keuze om God lief te hebben en naar Zijn stem te luisteren.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


14 januari 2021

Verlenging van de Lockdown (Nieuwsbrief van de Classis)

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Groningen-Drenthe,
Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


18 december 2020

Kerst vieren in Coronatijd (nieuwsbrief)

Afgelopen maandag heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden.
Download hier de volledige nieuwsbrief »»


7 augustus 2020

VIERINGEN SEPTEMBER 2020

Vanaf 1 juni zijn een aantal gemeenten begonnen met vieren, waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mochten zijn en met een systeem van opgeven en aanmelden kon dat in de handworden gehouden. De praktijk was dat er maar weinig mensen zich meldden en het maximale aantal vaak niet werd gehaald. Andere gemeenten zijn doorgegaan met online vieringen.
Vanaf 1 juli ontstond er meer ruimte en in de loop van de tijd werd het in grote kerken met goede ventilatie ook mogelijk om iets te zingen. Er zijn gemeenten die van deze ruimte gebruik hebben gemaakt, maar veel gemeenten hebben gewacht. In september zullen vrijwel alle gemeenten weer gaan vieren. Hoe dat precies in zijn werk gaat vind u op de website van uw gemeente en zal voor iedere gemeente misschien net een beetje anders zijn: aanmelden, omdat de ruimte te klein is voor alle gemeenteleden of verschillende vieringen; wordt er gezongen of niet; hoe gaat dat in de kerk zelf, met in- en uitgaan en naar je plaats gaan. Iedere gemeente organiseert het zodanig dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden en aan alle maatregelen kan worden voldaan. Ik merk dat kerkenraden en kosters hier bijzonder zorgvuldig mee omgaan en het veilig kunnen houden.
Dus: kijk op de website van je eigen gemeente en doe weer mee.

Jan Hommes, classispredikant


7 augustus 2020 Inventarisatie vieringen in Corona-tijd (Update)

De door de scriba gemaakte en telkens geupdate inventarisatie hoe en of er in de gemeenten binnen de classis op de zondagen gedurende de duur van gesloten kerken vieringen plaatsvinden, is verwijderd. Voor vragen over de vieringen in uw gemeente verwijzen wij naar de website van uw eigen gemeente. Indien uw eigen gemeente geen website heeft neem dan contact op met de scriba van uw gemeente.