Nieuws (algemeen)

8 december 2020

Classispredikanten organiseren geloofsgesprek over coronacrisis
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.
Lees meer »»


 17 november 2020

Oproep aan kerken en geloofsgemeenschappen
De situatie van kwetsbare vluchtelingen op Lesbos blijft ons bezig houden. We kunnen en mogen niet wegkijken, zeker niet in de periode van Advent, waarin we de komst van het Kind van de vrede verwachten.
Lees meer »»


13 november 2020

Begroting 2021
De begroting van de classis en van het Classicaal Diaconbaal Fonds voor het jaar 2021 vindt u bij de downloads 'Financien' »».


13 november 2020

Procedure bij het beroepingswerk
Regelmatig wordt zowel het breed moderamen van de classis als het CCBB geconfronteerd met de onbekendheid van de procedure die gevolgd dient te worden bij het beroepingswerk. Met dit artikel schetst het breed moderamen de procedure die gevolgd dient te worden bij invullen van een predikantsvacature.
Download hier het volledige artikel (PDF)»» 


21 oktober 2020

Christiaan Dekker, diaconaal consulent Groningen – Drenthe
Christiaan Dekker is per 1 november benoemd tot diaconaal consulent voor de classis Groningen - Drenthe van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Lees meer »»


28 september 2020

Het eerste nummer van het Classisblad 'VERBINDING' is vandaag verschenen. Lees meer »» 


3 juli 2020

Terugblik op de webinars voor kerkenraadsleden.
Op 30 juni en 2 juli vonden er Webinars plaats over de gevolgen van de Coronacrisis on de de titel "Onze gemee nte in de anderhalve-meter-samenleving".
Via onderstaande links kunt kunt u lezen welke onderwerpen er aan de orde zijn geweest en en/of op YouTube terug kijken naar de avonden.
Terugblik in PDF downloaden »»
Terugkijken via YouTube »»


24 maart 2020

Interview met ds. Jan Hommes zoals opgenomen in het kerkblad 'Drieluik' van Nijeveen/Kolderveen.
Download het interview »»


22 februari 2020

Vacature lid van de Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de Classis Groningen.
Meer informatie »»