Introductie ds. Wouter Bakker

Ds. Wouter (W.J.) Bakker (1980) is op 29 januari beroepen als voorzitter van het Classicale College voor de Visitatie van de classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk. Het betreft een benoeming die ingaat op 1 april 2019, voor 25% van de werktijd.

Wouter BakkerWERKERVARING
Ds. Bakker is sinds 2015 predikant van de hervormde gemeente ‘De Brug’ Nieuweroord-Noordscheschut (Dr.). Eerder was hij o.a. werkzaam als musicus, docent theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, en predikant te Nieuw-Lekkerland (Z.H.). Hij werd geboren in Amsterdam, groeide op de Veluwe op, en studeerde theologie, klassiek piano, en kerkmuziek aan de Universiteit Utrecht, de Protestantse Theologische Universiteit en de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. Ds. Wouter Bakker is getrouwd en heeft drie kinderen. Ds. Bakker zal naast zijn werk voor de classis voor 75 % werkzaam blijven als gemeentepredikant in Nieuweroord en Noordscheschut.

FUNCTIE
De functie voorzitter classicale visitatie staat in het brede kader van kerk zijn met elkaar. De visitatie is vanouds een belangrijke taak van de classicale vergadering en is een vorm van toezien op de gemeenten. Visitatie betekent letterlijk ‘bezoeken’ en drukt de verbondenheid van de gemeenten met elkaar uit. Bemoediging in Gods naam speelt daarin een belangrijke rol, maar ook aansporing en vermaning, gericht op het geestelijk leven van de gemeente. De classicale vergadering laat zich hierin bijstaan door een classicaal college voor de visitatie dat tot taak heeft te bemiddelen bij moeilijkheden, in het bijzonder in ambtelijke vergaderingen. Deze bemiddeling kan bestaan uit het voeren van overleg en het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Een andere taak van het college is het toezien op en bevorderen van de ontmoeting van gemeenten in ringen. De voorzitter geeft leiding aan het werk van het college, werkt nauw samen met de classispredikant, is vaste adviseur van de classicale vergadering en maakt samen met alle andere voorzitters van de classicale colleges deel uit van het generale (landelijke) college voor de visitatie.