Classispredikant:

EVEN VOORSTELLEN: DS. JAN HOMMES.

De procedure was lang, maar ik heb er zin in om te beginnen als classispredikant. Ik hoop zo snel mogelijk met zo veel mogelijk mensen kennis te kunnen maken. Eerst andersom: iets over mij zelf. Mijn naam is Jan Hommes, geboren in Appingedam en opgegroeid in Zandeweer, getrouwd met Margriet die is opgegroeid in Warffum en we ontvingen drie kinderen (18, 26 en 24 jaar oud), alle drie wonen ze elders. Na mijn middelbare school in Warffum heb ik gekozen voor de Analistenschool, waarna ik vier jaar heb gewerkt als biochemisch analist. Op enig moment kwam de wens om het roer helemaal om te gooien en de mogelijkheid was er en Margriet stimuleerde de overgang: ik ging theologie studeren. Dat was een sprong in het duister, ik had eigenlijk geen idee wat mij te wachten stond, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Kerkelijk had ik niet echt een traditie, want mijn familie is niet zo kerkelijk betrokken. Wel had ik al belijdenis gedaan en voelde mij kerkelijk wel thuis in wat toen nog de Hervormde Kerk was.

Jan HommesTijdens mijn studie heb ik mij vooral bezig gehouden met de bestudering van het Oude Testament en de Bijbelse Theologie. De verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament, de opbouw en achtergronden van de bijbel hebben mij altijd geboeid, tot op de dag van vandaag.
Als predikant heb ik altijd in de basis gewerkt in een gemeente met een deeltijd aanstelling: 50%. Zowel in Noordlaren-Glimmen, als in Aduard en de Woldkerken en Slochteren is dat het geval. Voor de andere helft van de tijd heb ik vooral voor de kinderen gezorgd en het huishouden gerund. Toen de kinderen op andere tijden thuis waren was ik in de gelegenheid er andere dingen naast te doen zowel binnen de kerk als daarbuiten. De laatste jaren heb ik mij toegelegd op gemeenten waar problemen zijn of een fusieproces moet plaatsvinden of tijdelijk geen predikant aanwezig is: interim-werk. Dat doe ik met veel plezier. Dat betekent dat ik soms gewoon 50% werk, maar ook dat het soms oploopt tot 100%.

Drie jaar geleden heb ik het initiatief genomen om in het verband van onze classis te kijken op welke manier het mogelijk zou kunnen zijn dat met name kleine gemeenten wat meer samenwerken. Ik zie dat gemeenten kleiner worden en meer moeite krijgen om de kerkenraad bemensd te krijgen. Dat zal naar de toekomst toe alleen maar lastiger worden, zo is mijn veronderstelling. Ik geloof dat het mogelijk moet zijn om in de dorpen de kleine gemeenschappen overeind te houden en dicht bij huis bij elkaar te komen. Daar zie ik een verschil tussen jongeren en ouderen: jongeren reizen iets gemakkelijker dan ouderen.

Ik geloof in de betekenis van de kerk en het evangelie voor mensen in onze samenleving. Wat mij betreft is het van belang in de publieke ruimte zichtbaar en hoorbaar te zijn, mee te doen in gesprekken over het vorm geven aan ons samenleven. De rol is wel veranderd in de laatste jaren. Het spreken van de kerk is moeilijker geworden, omdat ‘de kerk’ pluriform is geworden, misschien wel pluraal. En de samenleving zit niet altijd op ons te wachten, zo lijkt het. Ik geloof in eigen initiatief, we zullen het zelf moeten doen en ons afvragen wat we willen. Het heeft mij wel verbaasd dat gemeenten zo weinig besef hebben van de betekenis van kerk en geloof of in ieder geval de moeite om er over te spreken.

Er is sprake van een grote diversiteit, of we dat nu leuk vinden of niet, of we dat waarderen of niet. Persoonlijk vind ik dat een rijkdom. Iedere gemeente of misschien wel ieder gemeentelid viert en beleeft het geloof op haar eigen wijze: daar moeten we oog voor hebben. Andere dingen zijn bijzaken en moeten we goed regelen: geld en gebouwen, alle materiele dingen. Daarnaast zullen we moeten proberen voor het geheel van de samenleving een plek te zijn waar we bezig kunnen zijn met zingeving, ethische vragen, spiritualiteit en dergelijke. En dat kunnen we allen maar samen doen, als kerkelijke gemeenten verbonden in het geheel van de kerk van Christus; ik houd van het beeld van Paulus: de kerk als lichaam van Christus. We hebben iedereen nodig.

Zo weet een beetje met wie u te maken krijgt als classispredikant.

ds. Jan Hommes

Zie ook Introductiebrief: Aan het begin