Breed moderamen

Het breed moderamen bestaat uit de volgende leden: 

 Henk van Dijk preses ouderling-kerkrentmeester
 Nico Becht scriba ouderling
 Jochem Abbes assessor ouderling
Jacob Jan Kooi actuarius ouderling
 ds. Sybrand van Dijk lid predikant
 ds. M. Gaastra lid predikant
 A.F. Kolkman lid diaken
 ds. Jan Hommes classispredikant predikant
ds. W.J. Bakker Adviseur visitatie  
W. Wisman Adviseur behandeling beherszaken