Er zijn de volgende classicale colleges:

Classicaal College voor de Visitatie (CCV) »»

Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBB&G) »»

Classicaal College voor het Opzicht (CCO) »»

Classicaal College voor de behahandeling van Beheerszaken (CCBB) »»