Agenda Classicale vergadering 19 september 2019

 

Het Breed Moderamen van de classis Groningen-Drente nodigt u uit voor de classicale vergadering op donderdag 19 september 2019.

Ontvangende ring: Emmen

Plaats: De vernieuwd kerk van de PG te Schoonebeek (Europaweg 116) Tijd 19.30 uur (LET OP AANVANGSTIJD EN PLAATS!)

Aangezien de classis geografisch een behoorlijke omvang heeft worden de vergaderingen op diverse locaties in beide provincies gehouden, de vorige was in Sauwerd Groningen en op 19 september in de zuidoosthoek van Drenthe.
Namens het moderamen Nico Becht, scriba

Agenda:

19.30u. 1 Opening; Avondgebed, ds. B.M.W. de Groot, predikant HG te Zweelo

            2. Presentatie ring Emmen

20.00u. 3. Tekenen presentielijst 

20.00u. 4. Vaststelling agenda

20.05u. 5. Thema: "De zin van een classicaal diaconaal project” 
De aanleiding hiervoor is de hulpvraag voor de terugkeer van een vluchteling naar Freetown. Inmiddels is dit het project Sierra Leone genoemd waarbij alle diaconieën om financiële ondersteuning is gevraagd. Bert Kolkman, diaken van het breed moderamen, zal een inleiding verzorgen over de actuele stand van zaken van het project maar ook over de ervaringen van een zoektocht die overging in een ontdekkingsreis. Na de inleiding is er voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over hulp aan de diverse organisaties die zicht met vluchtelingenwerk bezig houden maar ook of er hier een taak kan liggen voor de classis. Ter informatie worden de 2 brieven van het BM aan de diaconien bijgevoegd.

P A U Z E

21.15u. 6. Rondje Ringen, wel en wee

21.35u. 7. Medeling classispredikant

21.45u. 8. Financieringen en werkgemeenschappen, notitie volgt

21.55u. 9. Verslagen 8.1 Classicale vergadering d.d. 16 mei 20198.2 Verslag werkaamheden classispredikant ter kennisname 

22.00u. 10. Rondvraag

22.05 11. Sluiting vergaderingen

Vragen voor de rondvraag gelieve u voor of in de pauze bij de actuarius, dhr.Jacob Jan Kooi in te leveren.

Volgende vergaderingen:
LET OP DE BM VERGADERING VAN 3 OKTOBER IS VERPLAATST NAAR 15 OKTOBER

Moderamen: 9 januari 2020, 7 mei 2020, 2 juli 2020 en 6 augustus 2020.

Breed Moderamen:  15 oktober 2019,  7 november 2019, 12 december 2019, 6 februari 2020, 5 maart 2020, 2 april 2020, 4 juni 2020, 3 september 2020, 1 oktober 2020, 5 november 2020 en 3 december 2020.

Classicaale Vergaderinge (CV): 19 september 2019, 21 november 2019, 20 februarie 2020, 14 mei 2020, 17 september 2020 en 19 novemver 2020

Opmerking: De BM vergaderingen worden gehouden in Kerkenheem, Noorddijkerweg 14, Groningen (is de ruimte aan de achterkant van de pastorieboerderij die naast de Stefanus kerk van Damsterboord - Groningen staat.  (links van de kerk als je voor de kerk staat). U wordt verzocht op de parkeerplaats van de begraafplaats te parkeren tegenover de kerk (P staat aangegeven). Het pad langs de kerk naar de ingang van Kerkenheem is ’s avonds verlicht.

Download hier de agenda in PDF »»