Website laatst bijgewerkt: dinsdag 16 juni 2020, 11.00 uur.

Nieuws van de classis m.b.t het Corona-virus »»

Kijk hier voor het overige nieuws »»
Hartelijk welkom op de website van de classis Groningen Drenthe.

Henk van Dijk     De indeling in nieuwe grotere classes was mede ingegeven om de regel en vergaderdruk vanuit de Generale Synode op de gemeentes gemiddeld te laten afnemen. Nu we midden in de covid19 crisis terecht zijn gekomen hebben we daar een ander soort regeldruk voor terug gekregen waar niemand op zat te wachten. Gelukkig is dat, voor zover we kunnen zien, slechts van tijdelijke aard. Helaas ook voor ons als kerk buitengewoon ingrijpend. Een essentieel onderdeel van ons gemeente zijn is bijna onmogelijk geworden. Een gezamenlijke eredienst waarbij we elkaar op zondag in onze kerkgebouwen ontmoeten behoort vooralsnog niet meer tot de mogelijkheden.
Zoals altijd in het leven bieden beperkingen ook kansen. De mogelijkheden van de digitale wereld zullen de komende weken ook binnen onze gemeentes breed worden ingezet. Ik hoop van harte dat we de ervaringen die we daarmee opdoen op grote schaal met elkaar zullen delen. De kansen die dat biedt zijn nu al breder dan waar we aan dachten. Er zijn inmiddels samenwerkingen tot stand gekomen die tot voor kort onbereikbaar werden geacht. In een plaats zijn twee gemeentes die al samenwerkten maar een gezamenlijk dienst onhaalbaar achten gestart met gezamenlijke vieringen via internet. Er zijn zelfs al twee gemeentes die hebben aangegeven ook na de coronacrisis blijvend te willen samenwerken. Op onze website zullen we proberen de verschillende initiatieven zo ruim mogelijk te vermelden, zodat we kunnen zien en ervaren hoe ons gevoelsmatig beleven zowel als ons geloofsgesprek, digitaal voortgang kunnen vinden. Laten we ons daarbij vooral ook realiseren dat we door dit gedwongen experimenteren mogelijk ook nieuwe wegen ontdekken om door het geloof met elkaar verbonden te blijven. Bovenstaande voorbeelden helopen mij in elk geval ook de positieve effecten van de huidige tijd in beeld te houden. Mogelijk komen er zelfs wegen die voor de digitale generatie, die we zo moeizaam bereiken, leiden tot een veel beter bereik. Waar de digitale deelname voor veel ouderen onder ons ( waar ik mijzelf zekere ook toe reken) behelpen lijkt, kan het ons ook de ogen openen voor nieuwe wegen. Ik heb tot heden 2 maal mogen deelnemen aan een ochtend gebed dat via de kerkomroep werd uitgezonden. Slechts 8 aanwezigen die elkaar op afstand mochten begroeten, en tenminste 1,5 meter uit elkaar zaten in een grote niet gevulde kring rond de avondmaalstafel. Een indrukwekkende ervaring. We moesten wel wennen aan het feit dat er veel benoemd moet worden als mensen geen beeld zien. Je staat dan wel opeens veel bewuster stil bij het ontsteken van de tafelkaarsen( waarbij de thuisluisteraars de suggestie meekregen ook zelf een kaars aan te steken om zich symbolisch verbonden te voelen), de symbolische betekenis van de kleur van het antependium. Die ervaring bleef ook bij het beluisteren van de dienst op internet.
Het kan dus ook zonder beeldverbinding, je verbonden blijven voelen met elkaar tijdens de viering. Zelfs nu ook het aantal fysiek aanwezigen dat nog is toegestaan verder is beperkt.
Ik zie dat we met elkaar onder de druk van de beperkingen die ons worden opgelegd, juist oog blijven houden voor elkaar, we lijken opeens meer op onze naaste gericht dan we dachten. De positieve kanten van de enorme kanteling die onze levens nu ondergaan, laten ons voor de toekomst naast de oude bestaande wegen ook nieuwe wegen ontdekken die begaanbaar blijken, misschien wel even goed als de vertrouwde wegen waaraan we ons vasthielden. Dan kan er zegen voortkomen uit deze periode. Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk, we kunnen ons alleen openstellen en ervaren wat de positieve gevolgen kunnen zijn van een negatief moment.

Ik wens U en ons veel wijsheid en een open geest, zodat de Geest zijn werk kan doen.

Henk van Dijk
Preses classis Groningen - Drenthe