Website laatst bijgewerkt: 01-12-2019. Zie onder NIEUWS »»


Hartelijk welkom op de website van de regionale classis Groningen Drenthe.

Na een langdurend traject is het dan zover. De jarenlange indeling in kleine classes verdeeld over het land is vervangen door een indeling in 11 regionale classes. Daarmee is voor de leden van de oude classes een hoop vergader en regeldruk weggenomen waardoor men weer aan de oorspronkelijke opdracht: "het onderhouden van onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaringen" kan toekomen. Het begrip classis is geleidelijk verworden tot een instantie die veel regelzaken binnen onze kerken voor haar rekening nam. Daarom is voor de regio die zich daarmee bezighoudt het begrip classis ook gehandhaafd.
Is daarmee de oude structuur ineens overbodig geworden? Nee zeker niet. Om verwarring te voorkomen is alleen de naam aangepast “Ring”. De samenstelling blijft in eerste instantie hetzelfde als vroeger, waarbij de centrale opdracht aan de Ringen is geworden ontmoeting en uitwisseling. Dat deden we natuurlijk al vele jaren, alleen kwam het vaak niet tot zijn recht omdat er nog zoveel geregeld moest worden.
Vanuit de Generale Synode wordt permanent geprobeerd die regeldruk zoveel mogelijk te verkleinen. Immers de Gemeente is de basis, het fundament van onze PKN. Daar vindt het geloofsgesprek plaats, daar bespreken en ervaren we wat het voor ons betekent om Christen te willen zijn in deze tijd. Organisatie is niet onbelangrijk, maar meer een gevolg dan een oorzaak. Daarom weinig organisatie en veel basis.
Niet de Generale Synode, ook niet de regionale classis, maar de gemeenteleden aan de basis van onze kerk, Daar gaat het om. Juist daarom is er niet gekozen voor begrippen als bisdom en bisschop ook al ligt de vergelijking met onze Rooms Katholieke broeders en zusters voor de hand. Echter bij de PKN is de basis het hoogste gezag en de top uiteindelijk uitvoerder.
Dat betekent niet dat er geen leiding wordt gegeven. Om elkaar te blijven ontmoeten en verstaan zal een vorm van leiding altijd nodig blijven. Maar geen leiding in de zin van voorschrijven,opleggen of doordrukken, maar uitnodiging tot actie, stimulering tot initiatief. Vanuit de Regionale Classis blijft er permanente behoefte aan invloed en commentaar vanaf die basis. Hoe beter de classis gevoed wordt met ideeën en commentaren hoe effectiever we zullen kunnen funktioneren.
Alle taken die bij de regionale classis liggen zijn de resultante van wat we gezamenlijk zouden willen. En wanneer we toch eens te veel top down lijken hoop ik dat U als lezer van deze website en gemeentelid aan de basis van onze kerk ons daarop aan spreekt. We vragen zelfs: ”wie de meeste zonden ziet werpe vooral die steen” niet om te stenigen maar om gehoord te worden als we doof (b)lijken.
Ik verheug me op een inspirerende samenwerking en wacht vol spanning op de eerste geworpen stenen, ook al hoop ik stiekem dat U begint met kiezelsteentjes zodat we niet meteen worden platgegooid.

Henk van Dijk
Preses classis Groningen-Drenthe