Hartelijk welkom op de website
van de classis Groningen Drenthe.


Website laatst bijgewerkt: 27 september 2020, 21.00 uur.

Vacature Diaconaal consulent Oost Groningen opengesteld »»

Nieuws van de classis m.b.t het Corona-virus (update 7 augustus) »»

Kijk hier voor het overige nieuws »»


Henk van DijkOntboezemingen van de classis voorzitter.
1e Classicale vergadering met directe uitzending via kerkomroep

De eerste classicale vergadering die rechtstreeks werd uitgezonden zit er weer op. Het was dan ook wel een bijzondere vergadering. De eerste keer weer bijeen sinds corona, voor het eerst uitgezonden via kerkomroep. Voor het eerst kon men “inbreken” in de discussie via email of you tube.En dan ook nog een spreker die binnen de kerk meer aandacht trekt dan gemiddeld namelijk ds. Rene de Reuver, scriba van de Generale Synode naar aanleiding van de een week geleden uitgekomen visie nota “Van U is de toekomst”.

Ik zag er tegen op, maar na afloop ben ik wel tevreden dat we het gedaan hebben. De medewerking en het geduld van de vrijwilligers van de Pauluskerk in Beilen, die werden gesteund door een  prima stukje techniek nam veel zorgen weg. Naast de ruim 20 aanwezige leden van de CV keken er via internet ook nog eens 12 “adressen” mee, waarbij je niet weet of er meerdere mensen achter zitten zijn. Twee vragen aan ds. De Reuver kwamen digitaal binnen. Het lijkt weinig, maar voor een kerkelijk overleg orgaan dat meestal niet bekend staat om zijn grote openheid een niet onaardige start. Zoals we van predikanten vaak wel gewend zijn ging de beantwoording van vragen gepaard met veel woorden. Dat kwam, ook in dit geval, de duidelijkheid niet ten goede. Het voordeel is wel dat er voor kerkenraden veel over blijft om nog eens bij stil te staan.

De mogelijkheid om als niet classis afgevaardigde toch enige inbreng te kunnen hebben past voor mij in de gedachte dat alles uit zou moeten gaan van de basis.We zullen dan ook zeker proberen de volgende vergaderingen weer via kerkomroep voor alle belangstellenden toegankelijk te maken, inclusief de mogelijkheid om gedurende de vergadering digitaal vragen in te brengen.

Kan het beter? Zeker weten. Voor de volgende keer zullen we een zoom account laten meelopen waarop men kan inloggen om (semi)life een vraag te kunnen stellen. Het is net niet helemaal life omdat er iets vertraging zit in de zoom reacties.

“Van U is de toekomst” heeft dubbele betekenis

Opvallend in de presentatie van ds De Reuver was voor mij dat hij de dubbele betekenis die er in de titel zit ook wel dubbel wil zien.De U kan God zijn, maar de U kan ook het gemiddelde PKN lid zijn. Hoewel in de geschreven tekst van de nota een soort taal wordt gebruikt die doet veronderstellen dat de toekomst al door God bepaald is- een gedachte die op mij altijd zeer demotiverend werkt, want wat zal ik dan nog-gaat het er minstens zo veel over dat de leden van de PKN samen de toekomst van de kerk bepalen. De gestolde richtlijnen van de kerkorde kunnen best gesmolten worden. En als het weer een beetje stolt zou dat ook heel verrassend anders kunnen zijn. Voor iemand zoals ik, die geen groot liefhebber is van strakke regels waarvan niet kan worden afgeweken is dat een plezierige ervaring. Wat voor vorige generaties een uitgemaakte zaak was, mag door volgende generaties opnieuw gewogen worden en het oordeel hoeft niet hetzelfde te zijn als destijds. In een wereld die sneller verandert dan je in je eentje kunt bedenken voelt dat wel prettig.

Niets doen is geen optie

Tijdens het rondje Wel en Wee  viel mij op dat de meeste afgevaardigden de periode van verslagenheid door corona hebben verlaten, de een wat makkelijker dan de ander, maar de conclusie was toch: “niets doen is geen optie”. Van de plannen om op de Brink van Zuidlaren dit jaar een openlucht kerstzang te houden omdat een traditionele kerstnachtdienst met een volle kerk nu niet kan, wordt ik alleen maar vrolijk. Dat leidde tot de toezegging dat we elkaar van nieuwe initiatieven sneller op de hoogte zullen stellen, wat wil je als voorzitter dan nog meer.

Ten slotte ben ik blij dat binnenkort de nieuwe website van start gaat, waarop een verslag van de inleiding zal staan, naast een link naar de eerste uitgave van het classis blad.

Henk van Dijk,
voorzitter classis Groningen-Drenthe.

Afgevaardigden naar classicale vergadering

Ring Groningen:

• dhr. H.A. van Dijk, ouderling-kerkrentmeester, PG Damsterboord (preses)
• ds. C. de Bruin, predikant, PG Hoogkerk
• vacature diaken

Ring Oost Groningen:

• dhr. J.G. Abbes, ouderling, HG Bourtange
• dhr. L.J. Wijnands, diaken, PG Scheemda
• Ds. J.F. Hoogstede, predikant, PG Vlagtwedde

Ring Noordoost Groningen:

• ds. R. Poede, predikant PG Eems-Dollard
• dhr. H. Visser, ouderling, PG De Wolden
• dhr. R. Windt, ouderling–kerkrentmeester, PG Meeden

Ring Westerkwartier:

• ds. M. Kroneman, predikant, Herv. Streekgemeente Noordhorn-Saaksum
• dhr. Y. Luinenburg, ouderling, PG Zuidhorn
• dhr. A. J. L. Pikstra, diaken, PG Grootegast – Sebaldeburen

Ring Winsum:

• Vacature
• dhr. H. Visser, ouderling, PG Bedum
• ds. C. Hoek, predikant, HG Onderdendam

Ring Assen:

• ds. R.J. ten Have, PG Zuidlaren
• mw. H. Vrijhof, diaken, PG Vries
• dhr. W. Oostenbrink, diaken, PG Peize

Ring Emmen:

• dhr. A.F. Kolkman, diaken PG Schoonebeek
• dhr. D. de Jong, ouderling-kerkrentmeester, HG Klazienaveen
• ds. B.M.W. de Groot, predikant, HG Zweeloo

Ring Hoogeveen:

• dhr. M. Weismann, ouderling-kerkrentmeester, PG Hoogeveen
• ds. S. van Dijk, predikant, PG Roden-Roderwolde
• ds. H. Hoogeveen, PG Alteveer-Kerkenveld

Ring Zuidwest Drenthe:

• dhr. N.A. Becht, ouderling, PG Havelte (Scriba)
• ds. M. Gaastra, predikant, PG Vledder e.o.
• Vacature, diaken

Evangelisch Lutherse gemeenten:

• Mw. A. Stigter, ouderling, ELG Groningen

Adviseurs:

• ds. J. Hommes, classis-predikant
• ds. W.J. Bakker, voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
• dhr. W.G. Wisman, Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Notuliste:

• Mw. L.C. de Leeuw

Afvaardiging naar de Generale Synode:

Iedere classis vaardigt 5 ambtsdragers, volgens een vastgesteld rooster, af naar de Generale Synode.
Voor de classis Groningen-Drenthe zijn met ingang van 1 januari 2020 de volgende afgevaardigden benoemd:

• ds. M. de Jager, predikant,
• dhr. Y. Luinenburg, ouderling,
• dhr. j. de Koning, ouderling-kerkrentmeester
• ds. G.W. van der Werff, predikant
• dhr. M. van Heijningen, ouderling.

 

Documenten: