3 juni '21

Werkbezoek breed moderamen en moderamen aan classis

het breed moderamen classis en moderamen van de synode brengen op 3 juni een werkbezoek aan de classis

Het breed moderamen heeft lang in onzekerheid verkeerd of dit werkbezoek wel door kan gaan, maar we denken dat de mogelijkheden zodanig zijn dat we het kunnen doen. Dat betekent dat we donderdag 3 juni als Classis Groningen-Drenthe de landelijke kerk op werkbezoek ontvangen.

Een werkbezoek van de landelijke kerk aan de regio is een goed moment om van elkaar te leren en kennis te nemen van ontwikkelingen aan beide kanten. Dat is wat we willen proberen vorm te geven, door vanuit onze regio een aantal zaken die spelen aan bod te laten komen. En uiteraard krijgen de bezoekers ook de gelegenheid zich uit te spreken en met ons in gesprek te gaan.

In onze classis hebben we te maken met ongeveer 185 gemeenten, 160 predikanten en een onbekend aantal kerkelijk werkers. Veelal zijn de gemeenten niet zo groot: er zijn veel gemeenten met minder dan 300 belijdende leden, ook velen met minder dan 300 leden in totaal. We kennen 5 gemeenten met wijkgemeenten.

Daarom lijkt het breed moderamen een goed idee de landelijke kerk kennis te laten maken (voor zover nodig) met de ontwikkelingen, vragen en hobbels bij kleine gemeenten. Daarvoor gaan we op bezoek bij de Protestantse gemeenten te Spijk-Losdorp, te Bierum-Holwierde-Krewerd en in hun kielzog zal ook  de Protestantse gemeente te ‘t Zandt-Godlinze worden genoemd.. Niet alleen worden de gemeenten te klein en de kerkenraden moeilijk te bezetten, er wordt nagedacht over hoe nu verder, over kerk-zijn in deze tijd op de dorpen. Er wordt nagedacht over vernieuwing middels een pioniersplek en met samenwerking.

In de Protestantse gemeente Vries, de Dorpskerk, wordt de verbinding met het dorp gezocht en gelegd, al langere tijd. De dorpskerk staat ook midden in het dorp en heeft daarin ook een rol en functie. De predikant, ds. Bert Altena, die eveneens stadspredikant in Assen is. Deze twee aspecten lijken ons goed te belichten.

Tenslotte is er een verzoek van de Gereformeerde Kerk te Nijeveen om op bezoek te komen. Samen met de andere beide kerkelijke gemeenten waarmee wordt samengewerkt wordt een inkijkje gegeven in het reilen en zeilen van de gemeente en wordt van de bezoekers gevraagd hoe zij tegen kerkelijke ontwikkelingen aankijken: een gesprek.

Een verslag van dit werkbzoek zal t.z.t geplaatst worden op de website.

 

Scroll naar boven