28 september '22

Verkenning in de palliatieve zorg

Verkenning in de palliatieve zorg: een wederzijdse kennismaking voor de provincies Drenthe, Groningen, Friesland

Studiemiddag over palliatieve zorg als gezamenlijk aandachtsveld voor predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en pastores. Ook voor zorgmedewerkers en andere belangstellenden met affiniteit rond dit thema.

Palliatieve zorg is een breed begrip waarin verschillende disciplines aan (zorg)professionals werkzaam zijn. Zowel thuis als in de ziekenhuizen en zorgcentra. Het is niet altijd duidelijk wat palliatieve zorg inhoudt en wie waar werkzaam is.

Deze middag wil een verkenning zijn hoe in het veld van de gezondheidszorg gedacht en gesproken wordt als het gaat over palliatieve zorg (thuis). Daarnaast zijn wij op zoek naar de rol van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers in deze waaier aan zorg.

Wanneer verwijs je door, naar wie en waar weet ik hem/haar te vinden? zijn vragen die aan de orde kunnen komen. Kennismaken, helderheid creëren en op zoek gaan naar mogelijke manieren van samenwerking vormen het uitgangspunt voor deze studiemiddag.

Spreekt dit je aan? Dan ben je van harte welkom!

Er zullen op deze middag drie inleidingen zijn die de leidraad vormen voor gesprek.

  • Simone Visser, geestelijk verzorger Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Zij spreekt over het taalveld van palliatieve zorg vanuit het ziekenhuis waarbij een casus op vier dimensies in kaart wordt gebracht.
  • Bart Willems, huisarts en kaderarts palliatieve zorg, Hoogeveen. Tevens maakt hij deel uit van het Palliatief Consultatie Team Drenthe (PCTD). Hij vertelt over zijn werk als kaderarts palliatieve zorg en verheldert begrippen als terminale fase, palliatieve sedatie, euthanasie, advanced care planning etc.
  • Ruurd van de Water, geestelijk verzorger thuis, verbonden aan het netwerk Geestelijke Verzorging Thuis. Concentreert zich m.n. op mensen met kanker in de palliatieve fase in de thuissituatie en scholing aan mantelzorgers en professionals. Hij vertelt over zijn ervaringen hierin.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianist Wim Oostenbrink. Vanaf 16.30 uur is er ontmoeting bij een hapje en drankje.

Datum: 28 september 2022
Tijd: 13:30-17:00 uur (inloop 13:15 uur)
Locatie: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen (kerkgebouw PWG De Weide)
Aanmelden: s.visser@antoniusziekenhuis.nl of dinekevanoort@hotmail.com

Scroll naar boven