7 april '22

Uitnodiging: bijeenkomst Ring Winsum

Voor alle gemeenteleden, kerkenraadsleden en predikanten/kerkelijk werkers uit
de Ring Winsum!

Op 10 december 2020 is de Ring Winsum in de Centrumkerk te Winsum bijeen geweest voor een vergadering met als onderwerp: ‘Kerk-zijn in en na coronatijd’. Het was een vruchtbare avond, met de nodige ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Voorzichtig richtten we de blik al op het post-coronatijdperk.

Om een tweede bijeenkomst van de Ringvergadering voor te bereiden en bijeen te roepen zegden Harry Koning, voorzitter van de kerkenraad te Leens, en ds. Mattin Langenburg toe. We konden toen nog niet weten dat de coronacrisis nog lang niet op haar eind gekomen was, dat er zelfs nog een tweede lockdown zou komen, en dat het virus voor langere tijd het maatschappelijk en dus ook kerkelijk leven ingrijpend zou beperken.

Nu we gelukkig de tweede lockdown achter de rug hebben, willen we u uitnodigen voor een Ringvergadering in april. In overleg met ds. Wouter Bakker, voorzitter van het college voor de visitatie classis Groningen-Drenthe, nodigen wij u daarom uit om de eerstvolgende Ringvergadering bij te wonen op donderdag 7 april 2022 om 20.00 uur in zaal ‘Pro Rege’, Valge 22, 9965 PG Leens.

Wat de agenda betreft zal het ‘Kerk-zijn in (en na) coronatijd’ zeker aan bod komen, maar we willen ook aandacht geven aan de aardbevingsproblematiek, de samenwerking van de clusters, en om bij de  actualiteit van het kerkelijk jaar te blijven, hoe de vieringen in de Stille Week en Pasen door de diverse gemeenten vormgegeven worden. Per kerkenraad/gemeente nodigen wij, zoals het nu is, graag twee vertegenwoordigers uit. We hopen dat deze Ringvergadering op 7 april doorgang zal kunnen vinden. Een uitgewerkte agenda en eventuele bijzonderheden volgen te zijner tijd nog.

Harry Koning, voorzitter kerkenraad Leens-Mensingeweer
Ds. Mattin Langenburg, predikant Protestantse gemeente Middelstum, Toornwerd-
Westerwijtwerd
Ds. Wouter Bakker, voorzitter van het college voor de visitatie classis Groningen-Drenthe
Ds. Gerbrand Segger, contactpersoon Ring Winsum en secretaris werkgemeenschap

Datum: 7 april 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘Pro Rege’ | Valge 22 | 9965 PG Leens

Scroll naar boven