28 augustus '22

Oecumenische gedenkdienst 350 jaar Groningens Ontzet

Enkele dagen na het ontzet van Groningen in 1672 besloten burgemeesters en raad van de Stad dat jaarlijks een ‘dank- en bededag’ zou worden gehouden. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVVV), Stichting Groningens Ontzet 350 (GO 350) en stadspredikant Pieter Versloot organiseren daarom een feestelijke oecumenische gedenkdienst in de Martinikerk op zondag 28 augustus 2022, de dag waarop Stad en Ommelanden 350 jaar Groningens Ontzet vieren en herdenken.

Voorgangers in deze dienst zijn: stadspredikant ds. Pieter Versloot, ds. Marga Baas, ds. Tirtsa Liefting en de bisschop van Groningen-Leeuwarden Mgr. Dr. Ron van den Hout. Muzikale medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra (orgel), Jan Vermaning (trompet) en de Chr. Muziekvereniging De Bazuin uit Groningen o.l.v. Johannes Weening.

Carl von Rabenhaupt, destijds verdediger van de stad Groningen, treedt tijdens de dienst tevoorschijn uit de nevelen van het verleden en zal worden geïnterviewd door de kinderburgemeester van de gemeente Groningen, Samuel van den Boom. Stadsdichter Myron Hamming geeft zijn eigen impressie van 350 jaar Groningens Ontzet. Na de dienst is er koffie/thee met een traktatie, verzorgd door bakkerij Coos.

Datum en tijd: 28 augustus 2022, 17:00 uur
Locatie: Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen

Scroll naar boven