7 oktober '22

Machteld Siegmann houdt de jaarlijkse publiekslezing Fries Godgeleerd Gezelschap

7 oktober, Leeuwarden, doopsgezinde kerk

Tijdens de jaarlijkse open vergadering van het Fries Godgeleerd Gezelschap op 7 oktober zal de hoofdlezing gehouden worden door bekroonde romanschrijfster Machteld Siegmann.

In haar lezing zal Siegmann de verwantschap tussen theologisch besef en literaire verbeelding aan de orde stellen, mede vanuit de twee romans die zij schreef: De kaalvreter (2019) en Wachter op de morgen (2022). Siegmann zal op verschillende vragen rond geloof en verbeelding ingaan, met een persoonlijke invalshoek.

Machteld Siegmann (1972), bekroond romanschrijver, beschouwt theologie en literatuur als een gouden combinatie. ‘Theologie is iets wat mijn hele leven mee opgetrokken is,’ zegt Siegmannn in een interview, ‘van de reformatorische theologie van mijn opvoeding tot de meer mystieke waar ik me tegenwoordig toe aangetrokken voel. Al die stappen die ik gemaakt heb hebben mijn schrijven en mijn denken over literatuur beïnvloed.’

Het Fries Godgeleerd Gezelschap werd opgericht in 1838 en houdt een lange traditie van theologiestudie in ere. Het heeft een vaste samenstelling van vijfentwintig theologen uit Friesland. De achtenswaardige leeftijd en historie van het gezelschap gaan samen met belangstelling voor actuele theologiebeoefening. De publiekslezing zou dit jaar eerst door schrijver Willem Jan Otten gehouden worden, maar hij is vanwege ziekte verhinderd.

 

Tijd: 7 oktober, aanvang 10.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Entree: € 20,00 p.p. (inclusief lunch)
Opgave: tjdereus@solcon.nl

Foto: Bianca Sistermans, www.machteldsiegmann.nl

Scroll naar boven