1 oktober '23

Dien namen in voor de classisvergadering! 1 oktober 2023

Al gedurende langere tijd zijn er in veel ringen vacatures in de afvaardiging naar de classis. Welke vacatures dat in uw ring zijn, leest u onderaan dit bericht.

Wij nodigen u van harte uit om namen in te dienen bij de scriba van de classis voor 1 oktober a.s.

Het woord classis komt van het woord ‘vloot’. De classis is dus te vergelijken met een groep boten die samen opvaart. Ieder op zich, maar op elkaar betrokken. Het hart van het kerk-zijn klopt in de plaatselijke gemeente. Daar wordt de Schrift gelezen, worden de sacramenten gevierd, wordt naar elkaar omgezien. Tegelijk staan we niet geïsoleerd op onszelf. We varen samen op, ieder op zijn eigen ‘bootje’. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te ondersteunen, te inspireren, te prikkelen. De classicale vergadering heeft daarbij een eigen roeping: ze ziet erop toe dat gemeenten hun roeping en taak nakomen.

Iedere classis heeft een classicale vergadering. Deze vergadering wordt gevormd door 28 ambtsdragers van tot de classis behorende gemeenten, en de classispredikant. De classicale vergadering is de plek waar ambtsdragers uit verschillende gemeenten elkaar ontmoeten. Onze classis komt vier keer per jaar bij elkaar op verschillende locaties. Daarbij worden lokaal de ringen ingeschakeld: zij krijgen in de vergadering ruimte om hun sterke kanten te laten zien en de andere gemeenten te laten meeleven met de problemen die zij hebben. Er wordt gereflecteerd op ontwikkelingen in de gemeenten en in de samenleving.

De classis heeft mensen nodig die mee willen denken bij het vormgeven van de toekomstige kerkelijke gemeenten.

Willen we als classis goed kunnen functioneren, dan is het van essentieel belang dat er voldoende afgevaardigden aanwezig zijn bij een classicale vergadering. Om die reden wordt u van harte uitgenodigd om aanbevelingen te doen van ambtsdragers die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Wilt u dan bij iedere aanbeveling het ambt van betrokkene vermelden? Ook gemeenteleden die bereid zijn een vacature op te vullen komen hiervoor in aanmerking, zij kunnen dan als ambtsdrager met speciale opdracht worden bevestigd. Indien de betrokkene kerkelijk werker is, dan ook dat graag vermelden.

Wij nodigen u van harte uit om namen in te dienen bij de scriba van de classis voor 1 oktober a.s.

In ons beleidsplan 2023-2028 hebben wij een viertal speerpunten benoemd waar wij in de komende jaren mee aan de slag willen gaan. Een van de speerpunten in ons beleidsplan is ‘diaconaat in de regio’. We hebben een diaconaal werker in dienst. Omdat we diaconaat in de regio belangrijk vinden, hebben we ook diakenen nodig die met ons mee willen denken over dat onderwerp. Kent u gemeenteleden/ambtsdragers die willen participeren? Laat het ons weten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de classis: Leny de Zeeuw, 06 53 64 59 85 | scriba@classisgroningendrenthe.nl

 

Namens het moderamen van de classis Groningen – Drenthe,

Henk van Dijk, preses                                                                                      Leny de Zeeuw, scriba

 

Samenstelling classisvergadering

Vanuit de ring Groningen

Dhr. Henk A. van Dijk, ouderling–kerkrentmeester
Ds. Arie Bruin (Hoogkerk), predikant
Vacature, diaken

Vanuit de ring Noordoost-Groningen

Vacature, diaken
Vacature, ouderling-kerkrentmeester
Ds. Raymond Poede (Wittewierum), predikant

Vanuit de ring Oost-Groningen

Vacature, ouderling–kerkrentmeester
Dhr. Leon J. Wijnands, diaken
Vacature, predikant

Vanuit de ring Westerkwartier

Vacature, predikant
Vacature, ouderling
Vacature, ouderling-kerkrentmeester

Vanuit de ring Winsum

Mw. Ytje Rosier-Hoogkamp, diaken
Dhr. Jan Roorda, ouderling
Ds. Mattin H. Langenburg (Middelstum), predikant

Vanuit de ring Assen

Ds. Sybrand van Dijk (Roden), predikant
Vacature, diaken
Dhr. Harrie Dijkstra, ouderling

Vanuit de ring Emmen

Dhr. Bert F. Kolkman, diaken
Dhr. Dirk de Jong, ouderling-kerkrentmeester
Vacature, predikant

Vanuit de ring Hoogeveen

Vacature, predikant
Dhr. Martin Weismann, ouderling
Vacature, diaken

Vanuit de ring Zuidwest-Drenthe

Mw. Anke van Vuuren, ouderling
Ds. Marianne Gaastra (Vledder-Nijensleek), predikant
Dhr. Pieter Steen, diaken

Namens de Evangelisch Lutherse gemeenten

Dhr. Johanan Havinga (Groningen)

Scroll naar boven