21 februari '23

De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen

21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen

U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23.

>> Download de agenda hier <<

>> Download Bijlage 1 – Verslag BM december-januari hier <<

>> Lees Bijlage 2 – Verslag classisvergadering 29 november 2022 hier <<

Dichterbij
Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden de vergaderingen van de Classis Groningen-Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende regio’s in de twee provincies. Bij de voorbereidingen worden twee ringen betrokken zodat we onderwerpen kunnen uitlichten die leven in de regio. De eerstvolgende vergadering is voorbereid in samenwerking met de ringen Emmen en Hoogeveen. De avond begint met een avondgebed, geleid door ds. Jan Hermes (PG Schoonebeek).

Programma
Daarna zullen de heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen van het Diaconaal Platform Hoogeveen iets vertellen over hun activiteiten in de regio. Ds. Marianne Paas van PKN Pesse doet verslag over de cursus ambtsdragers die zij in het najaar 2022 heeft verzorgd. (Lees hieronder meer over deze onderdelen). Na een pauze van een kwartier zullen enkele bestuurlijke zaken aan de orde komen en zal de afgevaardigde naar de Generale Synode verslag doen van de laatste synodevergadering.

Ook wordt er tijdens de vergadering ruimte gemaakt voor de gemeentes om zaken die bij u spelen met elkaar te delen:

  • Waar bent u mee bezig?
  • Wat loopt goed/lekker?
  • Wat loopt minder goed – wat zijn uw zorgen?
  • Wat heeft u geleerd de afgelopen periode?

Doe mee
Heeft u een onderwerp waarover u wilt spreken of overleggen met andere gemeenten? Mailt u dat dan naar scriba Leny de Zeeuw: scriba@classisgroningendrenthe.nl. De vergadering is uiterlijk om 22:00 uur afgelopen.

Datum: 21 februari 2023
Tijd
: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur (avondgebed)
Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen
Stream: bit.ly/cvfeb23

Geroepen… Wat nu?!
Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne Paas (PKN Pesse) over de cursus voor nieuwe ambtsdragers die zij in het najaar van 2022 heeft verzorgd. Je bent ambtsdrager geworden: Ouderling, diaken of kerkrentmeester. Als het goed is heb je een indruk gekregen van de taak die op je ligt te wachten. Maar er is meer! Want je bent ook ‘in het algemeen’ ambtsdrager geworden. Wat wordt er precies van je verwacht? En hoe moet je dat doen? De cursus die ds. Marianne Paas heeft georganiseerd gaat over dat deel van het ambt dat je op je genomen hebt. In drie bijeenkomsten is stilgestaan bij een aantal wezenlijke aspecten van het ambt in de kerk, opdat je je (nog) beter toegerust gaat weten. We horen graag van ds. Marianne Paas wat haar ervaringen zijn geweest. Wellicht kan dit ook andere gemeentes inspireren om iets soortgelijks te organiseren.

Diaconaal Platform Hoogeveen
Het Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH) werkt in de gemeente Hoogeveen en de omliggende dorpen om er te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben. DHP is ontstaan vanuit de kerken en werkt zoveel mogelijk samen met instellingen die ook kwetsbare mensen willen helpen. Er zijn verschillende werkgroepen, zoals SchuldHulpMaatje, werkgroep asielzoekers en Opvang Nieuwkomers. DHP werkt samen met het Leger des Heils in de Ontmoetingswinkel en samen met de stichting Omzien naar Elkaar verzorgt DHP een inloopuur voor mensen met hulpvragen, en nog vele andere initatieven. We horen graag van hen wat hen motiveert, waar ze tegen aanlopen en hoe ze de contacten met de lokale diaconieën onderhouden. Zie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl.

Scroll naar boven