3 juli '22

Cantatedienst voor de hele regio

In samenwerking met het cantatecollectief Ewiges Feuer vindt op 3 juli om 19:00 uur een cantatedienst plaats voor de hele regio. De cantatedienst wordt mede mogelijk gemaakt door BILT van de PKN.

De twintig minuten durende cantate ‘Ein ungefärbt Gemüte’ (BWV 24) zal integraal onderdeel zijn van deze avonddienst. Er wordt geen entree geraagd, alleen een vrije gift.

Johann Sebastian Bach wist als geen ander zijn doorleefde geloof te vertolken in prachtige muziek. Hij schreef cantate BWV 24 voor de vierde zondag na Trinitatis en deze werd voor het eerst uitgevoerd op 20 juni 1723 (299 jaar geleden dus).

De cantate sluit aan op de evangelielezing uit Lucas 6:36-42, een deel van Jezus’ Bergrede, waarin hij de principes voor een christelijke levenswandel uitlegt. De Gulden Regel die bij ons populair werd als het gezegde: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat zo ook een ander niet’.

Het cantatecollectief Ewiges Feuer legt zich al meer dan vijftien jaar toe op het verrijken van kerkdiensten met de cantates van Johann Sebastian Bach. Daar zijn er 200 van overgeleverd. Dit doen ze vooral in de noordelijke provincies, waar ook de deelnemers vandaan komen. Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici en wordt voor een concrete gelegenheid samengesteld op wat er voor de desbetreffende cantate nodig is. Voor een cantate als BWV 24 bestaat het gezelschap uit ruim dertig mensen. De cantate zal worden uitgevoerd met drie aanstormende talenten als solist: alt, tenor en bas.

Plaats: De Ontmoeting, Marktstraat 44, 9581AC Musselkanaal
Tijd: 19:00 uur

Scroll naar boven