1 juni '22

Broodje met… het Breed Moderamen van de classis

Uitnodiging aan de leden van de werkgemeenschappen:

Als Breed Moderamen van de classis zien wij gemeenten en zeker kerkenraden vergrijzen, kerkenraden die steeds moeilijker kunnen worden bezet, formatie van voorgangers die steeds kleiner wordt en fragmenteert en geen jongeren die meedoen. Zo staan in onze classis nogal wat gemeenten onder druk en geven een aantal aan niet op de huidige manier verder te kunnen.

Het beleid van het Breed Moderamen van de classis is erop gericht gemeenten in de dorpen en wijken zo veel en zo lang mogelijk aanwezig te laten zijn: dicht bij de mensen en zo betrokken op hun directe omgeving. Wanneer de kerkelijke gemeente is vertrokken, is het moeilijk om contacten te leggen en op te bouwen.

Wij zoeken naar mogelijkheden en oplossingen en willen graag van de voorgangers weten hoe zij de toekomst van de kerk in onze regio zien. Daarom willen wij graag met jullie spreken en nodigen we jullie uit voor een lunch-bespreking: we spreken met elkaar tussen 12:00 en 14:00 uur. Bij de afsluiting hebben we een aantal conclusies kunnen trekken.

Vragen die wij willen bespreken:

  1. Hoe denken wij onze kerkelijke gemeenten verder te brengen? Het is nodig om daarover te spreken in verband met de kleinere kerkenraden (soms te klein en te grijs) en de kleinere formatie voor voorgangers, mogelijk meer teamwerk.
  2. Wij denken dat de kerkelijke structuur met onze drie ambten, kerkenraden op de huidige manier, niet houdbaar zal blijken, hoe kijken jullie daar tegenaan en hoe eventueel op te lossen?
  3. Wij voeren gesprekken over samenwerking: hoe kan dat er wat de voorgangers betreft uit gaan zien? Of is die route volgens jullie niet de gewenste en is er een andere oplossing?

Aan het einde van deze bijeenkomst willen wij meer weten over jullie kijk op de huidige structuur van onze kerk en over de te voeren route naar toekomstig kerk-zijn. Wij stellen de volgende data met locatie (zie hierna) voor; het is natuurlijk mogelijk een andere locatie te kiezen. De uitnodiging sturen we via de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers.

We hopen dat we jullie allen kunnen voeden en gevoed kunnen worden. Van harte uitgenodigd.

Voor de organisatie en de logistiek zou het fijn zijn als we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Mocht u verhinderd zijn, wil dat dan s.v.p. via de e-mail aan de scriba van de classis (scriba@classisgroningendrenthe.nl) laten weten.

Hartelijke groet, Jan Hommes, classispredikant
0651999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

 

Werkgemeenschappen Noord-Oost Groningen en Winsum
Datum: 19 mei
Plaats: PKN Middelstum, Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23, Middelstum

Werkgemeenschappen Oldambt en Oost-Groningen
Datum: 24 mei
Plaats: PG Scheemda, De Ontmoeting, Kerklaan 32, Scheemda

Werkgemeenschappen Westerkwartier en Groningen
Datum: 31 mei
Plaats: Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren

Werkgemeenschappen Assen, Gieten en Roden
Datum: 1 juni
Plaats: ’t Loughoes, Kosterijweg 2, Eelde

Werkgemeenschappen Emmen, Zuidoost Drenthe en Coevorden/Schoonebeek
Datum: 13 juni
Plaats: Dorpskerk, Brink 7, Sleen

Werkgemeenschappen Hoogeveen en Beilen-Meppel
Datum: 14 juni
Plaats: PG Pesse, Ontmoetingskerk, Hoogeveenseweg 22, Fluitenberg

Scroll naar boven