30 maart '23

Bijeenkomst positie kerkelijk werkers

Donderdag 30 maart is er een bijeenkomst voor alle kerkelijk werkers in onze classis. Opnieuw spreken we over de notities die moeten helpen om de positie van kerkelijk werkers te verbeteren. Leo Blees zal vanuit de synode ons erover bijpraten en meenemen van jullie wat van belang is. Aanmelden kan via de mail naar: j.hommes@protestantsekerk.nl.

Datum: 30 maart 2023
Tijd: 09:30-12:00 uur
Locatie: ‘t Loughoes, Kosterijweg 2, Eelde

Scroll naar boven