25 oktober '22

Geachte kerkenraden van Ring Midden- en Zuidwest-Drenthe,

Bij onze laatste bijeenkomst in Meppel hebben we afgesproken om op 25 oktober weer bijeen te komen.

We ontmoeten elkaar op dinsdagavond 25 oktober in de DoRekerk, Vledderstraat 20 in Meppel. De start is om 19.30 uur en om 21.30 uur stoppen we ermee. In onze ontmoeting praten we elkaar bij en wisselen onze gemeente-ervaringen uit. Onderdelen voor deze avond zijn:

– Kennismaken met Oecumenische Gemeente Meppel

– Samenvatting vorige bijeenkomst

– Financiën en Beheer

*bijzondere initiatieven voor komende Actie Kerkbalans

*onderhoud gebouwen

*diverse beheersvormen voor historische gebouwen

– Ophalen en aanreiken van classicale verhalen met en door onze vertegenwoordigers (Anke van Vuren, Pieter Steen).

Aan het slot van onze bijeenkomst regelen we nog wat organisatorische zaken als: waar en hoe de volgende keer en ringcoördinatie.

Wees van harte welkom. Tot dan!

Scroll naar boven